Full source code website tour du lịch php có database

Full source code website tour du lịch php có database . Có đầy đủ chức năng rất tốt cho các bạn đang học ngôn ngữ lập trình php tham khảo làm đồ án. Download source code php tại 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database 123code.vn

Full source code website tour du lịch php có database :

Hướng dẫn cài đặt:

  • Import database
  • Cấu hình : /config.php
  • Đăng nhập  admin:
    http://127.0.0.1/WebSite/admin.php
    user: admin
    pass: 123

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Full source code website tour du lịch php có database”