Download source code hệ thống quản lý thư viện c#

Download source code hệ thống quản lý thư viện c#. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Download source code hệ thống quản lý thư viện c# 2

Download source code hệ thống quản lý thư viện c# 2

Download source code hệ thống quản lý thư viện c#

Download source code hệ thống quản lý thư viện c#

Download source code hệ thống quản lý thư viện c#

Download source code hệ thống quản lý thư viện c#

Download source code hệ thống quản lý thư viện c# có những tính năng sau

–  Quản lý nhân viên

– Quản lý sinh viện mượn sách

– Quản lý sách

– Báo cáo thông kê thư viện

…..

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Download source code hệ thống quản lý thư viện c#”