Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api . Đây là tiểu luận chuyên ngành rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Code có đầy đủ file báo cáo và sql server.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có những chức năng chính sau các bạn có thể tham khảo thêm:

1. Quản trị viên

 • Xem trang chủ quản trị viên
 • Xem sản phẩm theo danh mục
 • Xem danh sách sản phẩm
 • Xem thông tin sản phẩm
 • Thêm, xóa, sửa sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý khuyến mãi

2. khách

 • Đăng ký
 • Xem trang chủ khách
 • Xem sản phẩm theo danh mục
 • Xem thông tin sản phẩm
 • Thêm vào giỏ
 • Quản lý giỏ hàng
 • Thanh toán
 • Tìm kiếm
 • Xem thông tin khuyến mãi

3. Khách

 • Đăng nhập/ đăng xuất
 • Quản lý tài khoản
 • Xem danh sách đơn hàng

Một số hình ảnh file báo cáo và đề tài:

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

Một số source code asp.net bạn có thể tham khảo thêm:

Source code đồ án webiste bán sách online asp.net có báo cáo

Full source code website bán hàng điện thoại asp.net MVC có báo cáo

1 review for Đề tài website bán quần áo sử dụng Angular kết hợp asp.net Api có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đây là tiểu luận chuyên ngành rất hay cho các bạn tham khảo

Thêm đánh giá