Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đây là đề tài tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo trong code có đầy đủ file báo cáo và code.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Phần mềm quản lý thiết bị có những chức năng chính như sau:

1. Quản lý nhân viên, chức vụ, phòng ban

2. Quản lý thiết bị, loại thiết bị, tình trạng thiết bị

3. Quản lý thiết bị thanh lý

4. Quản lý thiết bị sửa chữa

5. Thống kê

Một số hình ảnh phần mềm:

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Tải source code phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý cửa hàng thuốc c# kết nối sql

1 review for Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Thêm đánh giá