Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đây là đề tài tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo trong code có đầy đủ file báo cáo và code.

Mô tả chi tiết

Phần mềm quản lý thiết bị có những chức năng chính như sau:

1. Quản lý nhân viên, chức vụ, phòng ban

2. Quản lý thiết bị, loại thiết bị, tình trạng thiết bị

3. Quản lý thiết bị thanh lý

4. Quản lý thiết bị sửa chữa

5. Thống kê

Một số hình ảnh phần mềm:

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

Tải source code phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi c# kết nối sql

Source code phần mềm quản lý cửa hàng thuốc c# kết nối sql

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đề tài tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý thiết bị code c# có báo cáo”