Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo. Đây là đồ án hay với nhiều tính năng rất tốt cho các bạn đang học php tham khảo làm đồ án .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có nội dung sau:

 

MỞ ĐẦU   1

Ø     Lý do chọn đề tài 1

Ø     Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đồ án  1

CHƯƠNG 1.      TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU   2

1.1.    Thương mại điện tử  2

1.2.    Tổng quan các website và mobile app bán hàng  2

1.2.1.    Phân tích nhu cầu website  2

1.2.2.    Xu hướng bán hàng qua ứng dụng điện thoại (Mobile App)  2

1.2.3.    Một số vấn đề quan tâm khi xây dựng trang thương mại điện tử  4

CHƯƠNG 2.      CƠ SỞ LÝ THUYẾT   5

2.1.    Quy trình xây dựng hệ thống  5

2.1.1.    Giai đoạn 1: Khảo sát dự án  5

2.1.2.    Giai đoạn 2: Phân tích hệ thống  5

2.1.3.    Giai đoạn 3: Thiết kế  5

2.1.4.    Giai đoạn 4: Thực hiện  5

2.1.5.    Giai đoạn 5: Kiểm thử  5

2.1.6.    Giai đoạn 6: Triển khai và bảo trì 5

2.2.    Mô hình Client/Server  5

2.3.    Giao diện lập trình ứng dụng (API)  6

2.4.    Khái niệm Web App, Native App và Hybrid App  6

2.5.    Các ngôn ngữ và công nghệ để xây dựng hệ thống  7

CHƯƠNG 3.      PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG   10

3.1.    Phân tích bài toán bán hàng điện tử trực tuyến  10

3.1.1.    Định nghĩa bài toán  10

3.1.2.    Sơ đồ phân rã chức năng  11

3.1.3.    Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)  14

3.1.4.    Mô hình quan niệm dữ liệu  19

3.1.5.    Cơ sở dữ liệu  20

3.2.    Thiết kế giao diện hệ thống  27

3.2.1.    WEBSITE   27

3.2.2.    MOBILE APP   28

CHƯƠNG 4.      KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT   30

4.1.    WEBSITE   30

4.1.1.    Giao diện người dùng  30

4.1.2.    Giao diện quản trị 31

4.2.    MOBILE APP  31

4.2.1.    Giao diện người dùng  31

4.2.2.    Ứng dụng của quản trị viên  33

CHƯƠNG 5.      KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  34

5.1.    Kết quả đạt được  34

5.2.    Hạn chế của đề tài 34

5.3.    Hướng phát triển của đề tài 34

5.4.    Đề nghị ý kiến  34

TÀI LIỆU THAM KHẢO   35

 

1 review for Đề tài tốt nghiệp website bán hàng php có báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay và giao diện đẹp quá bạn ơi

Thêm đánh giá