Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# kết nối sql . Trong đề tài có đầy đủ code, sql , file báo cáo. Rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án sử dụng ngôn ngữ lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c#  có những chức năng chính như sau bạn có thể tham khảo để làm đồ án môn lập trình c#

 • Quản lý người dùng (Ban giám hiệu đóng vai trò Admin: thêm người dùng; giáo viên đóng vai trò làm user: nhập điểm, lập báo cáo.).
 • Nhập điểm cho học sinh.
 • Tính điểm trung bình môn học, học kỳ, cả năm và xếp loại học tập cho học sinh.
 • Thống kê kết quả học sinh vào cuối học kỳ, cuối năm học.
 • Thống kê danh sách giáo viên, danh sách học sinh
 • Tra cứu học sinh (theo mã số, theo tên, theo lớp, theo địa chỉ, theo dân tộc.)
 • Tra cứu giáo viên
 • Lập báo cáo tổng kết (Kết quả học kỳ theo lớp, kết quả học kỳ môn học, kết quả cuối năm)

Một số hình ảnh đồ án và file báo cáo:

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

Một số source code c# bạn có thể tham khảo:

Luận văn tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# sql full báo cáo

Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý học sinh C# THPT có báo cáo

1 review for Đề tài tốt nghiệp quản lý điểm học sinh THPT c# data sql có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp

Thêm đánh giá