Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Tải Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# với nhiều chức năng hay . Trong đồ án có đầy đủ code với file báo cáo cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Code quản lý nhân sự có những chức năng chính như sau bạn có thể tham khảo:

  • Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi quản trị (hay nhân viên quản lý nhân sự) muốn quản lý, và sử dụng các chức năng quản lý tương ứng với quyền hạn của người đăng nhập (quản lý, người dùng)
  • Menu chính bao gồm các menu con, mỗi menu thường là điểm vào của một chức năng.
  • Chức năng hệ thống (cập nhật các thông tin nhân viên (thêm, xoá, sửa) chỉ được sử dụng bởi người quản lý, trưởng phòng.
  • Chức năng tìm kiếm có thể áp dụng cho: quản lý và các trưởng phòng.
  • Kết xuất báo cáo, thống kê được áp dụng cho người quản lý và các trưởng phòng.
  • Chức năng quản lý lương chỉ được áp dụng cho người trực tiếp quản lý cho nhân viên trong công ty thông qua một số thông tin như bảng công, danh sách làm thêm giờ….

Một số hình ảnh đồ án:

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Một số source code c# bạn có thể tham khảo thêm:

Tải miễn phí source code quản lý bán hàng c# full chức năng cho bạn tham khảo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay”