Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo. Với nhiều tính năng hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình java. Các bạn tải về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo

Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có những nội dung sau:

Yêu cầu về câu hỏi:

 • Hệ thống có khả năng quản lý một ngân hàng câu hỏi gồm cả tự luận và trắc nghiệm
 • Mỗi câu hỏi tự luận gồm đề bài và gợi ý
 • Mỗi câu hỏi trắc nghiệm gồm đề bài, phương án và đáp án
 • Mỗi câu hỏi thuộc 1 môn học nhất định
 • Mỗi câu hỏi quy định độ khó nằm trong chương của môn học

Thao tác của giáo viên:

 • Đăng ký tài khoản
 • Thêm, sửa, xóa câu hỏi( cả tự luận và trắc nghiệm)
 • Đề thi có thể cả tự luận và trắc nghiệm hoặc riêng biệt
 • Sinh đề bằng tay bằng cách chọn các câu hỏi theo độ khó, chương
 • Sinh đề tự động theo độ khó và số lượng chọn trước
 • Đảo các thứ tự câu hỏi trong một đề
 • Xuất đề gồm các câu hỏi ra file word

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code đồ án xây dựng hệ thống tạo đề thi trắc nghiêm java có báo cáo”