Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình ASp.net .

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo

Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo

Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có nội dung sau:

 

Mục Lục. 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.. 6

 1. Thông tin nhóm: 6
 2. Phát biểu bài toán: 6
 3. Danh sách các stakeholder. 7
 4. Yêu cầu chức năng phần mềm: 7

4.1       Chức năng xem thông tin sản phẩm: 7

4.2       Chức năng tìm kiếm: 8

4.3       Chức năng thành viên: 9

4.4       Chức năng giỏ hàng: 9

4.5       Chức năng hỗ trợ trực tuyến: 10

4.6       Chức năng thanh toán trực tuyến: 10

4.7       Chức năng quản lý đơn hàng, in đơn đặt hàng: 11

4.8       Chức năng quảng cáo và tin tức: 12

4.9       Chức năng thêm quản trị viên: 12

4.10         Chức năng trò chơi trúng thưởng: 13

4.11         Chính sách giá cả cho các đối tượng khác nhau: 13

4.12         Thống kê truy cập: 14

4.13         Tích hợp thêm diễn đàn cho website: 14

4.14         Chức năng thăm dò ý kiến: 14

4.15         Đọc tin RSS: 15

4.16         Quản lý khách hàng: 15

4.17         Tiếp thị qua email và điện thoại: 16

4.18         Chức năng bình chọn: 16

4.19         Bản đồ số: 17

4.20         Chức năng so sánh sản phẩm: 17

4.21         Chức năng đa ngôn ngữ: 18

4.22         Chức năng tuyển dụng: 18

4.23         Sản phẩm mới: 19

 1. Yêu cầu phi chức năng: 19

5.1       Hiệu suất: 19

5.2       Tương thích: 20

5.3       Tính khả dụng: 20

5.4       Tính tin cậy: 20

5.5       An toàn thông tin: 21

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU PHẦN MỀM… 22

 1. Mô hình hóa nghiệp vụ: 22

1.1       Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram): 22

1.2       Sơ đồ qui trình nghiệp vụ (Activity Diagram): 22

1.3       Sơ đồ trạng thái (Statechart/State Machine Diagram): 28

 1. Mô hình hóa yêu cầu: 28

2.1       Usecase tổng thể: 28

2.2       Danh sách UseCase: 29

2.3       Danh sách stakeholder/actor: 31

2.4       Đặc tả Usecase: 31

 1. Mô hình hóa dữ liệu (ERD): 79

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM… 80

 1. Thiết kế kiến trúc: 80
 2. Thiết kế dữ liệu: 81

2.1       Bảng nhà cung cấp: 82

2.2       Bảng sản phẩm: 82

2.3       Bảng đơn đặt hàng: 83

2.4       Bảng khách hàng: 83

2.5       Bảng chi tiết đơn hàng: 84

2.6       Bảng user: 84

2.7       Bảng nhân viên: 84

2.8       Bảng phòng ban: 85

2.9       Bảng chức vụ: 85

 1. Thiết kế giao diện: 86

3.1       Sơ đồ màn hình tổng thể: 86

3.2       Danh sách màn hình: 86

3.3       Đặc tả từng màn hình: 88

 1. Thiết kế lớp đối tượng: 109

4.1       Sơ đồ lớp: 109

4.2       Đặc tả quan hệ lớp/đối tượng: 109

4.3       Đặc tả các lớp: 110

 1. Thiết kế xử lý: 114

5.1       Thuật toán tìm kiếm sản phẩm: 114

5.2       Thuật toán kiểm tra đăng nhập: 115

5.3       Thuật toán đăng ký tài khoản: 116

CHƯƠNG 4: KIỂM NGHIỆM PHẦN MỀM… 118

 1. Unit Testing: 118

1.1       Usecase tìm kiếm: 118

1.2       Usecase Đăng ký: 119

1.3       Usecase Đăng nhập: 120

1.4       Usecase giỏ hàng: 121

1.5       Usecase hỗ trợ trực tuyến: 122

1.6       Usecase thanh toán trực tuyến: 123

1.7       Usecase quản lý đơn hàng, in hóa đơn: 124

1.8       Usecase quảng cáo và tin tức (Không có biểu mẫu): 125

1.9       Usecase thêm quản trị viên: 126

1.10         Usecase chính sách giá (Không có biểu mẫu): 128

1.11         Usecase thăm dò ý kiến: 129

1.12         Usecase quản lý khách hàng: 130

1.13         Usecase bình chọn: 131

1.14         Usecase tuyển dụng: 132

 1. Integrating Testing: 133

2.1       Testcase kịch bản “Đăng ký tài khoản thành công”: 133

2.2       Testcase kịch bản “Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa”: 134

 1. System Testing: 135
 2. Cài đặt và triển khai: 136

4.1       Cài đặt: 136

4.2       Triển khai: 136

1 review for Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Code website bán hàng trực tuyến ASP.NET MVC có báo cáo

Thêm đánh giá