Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo

Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo. Với nhiều tính năng hay rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình php sử dụng laravel.

Mô tả chi tiết

Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo

Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo

Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo

Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo

 

Code đồ án website bán hàng php laravel có những chức năng sau:

   1. Đăng ký, đăng nhập

Mô tả quá trình khách hàng (chưa là thành viên) vào website tiến hành việc đăng ký tài khoản thành viên. Thành viên vào website tiến hành việc đăng nhập vào hệ thống.

   1. Quản lý thông tin cá nhân

Mô tả quá trình thành viên sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể quản lý thông tin cá nhân của mình (xem, sửa thông tin, xem lịch sử mua hàng).

   1. Quản lý thành viên

Mô tả quá trình người quản lý sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể quản lý thông tin của tất cả thành viên (xem, sửa, thêm, xóa thông tin của các thành viên).

   1. Quản lý sản phẩm

Mô tả quá trình người quản lý sau khi đăng nhập vào hệ thống có thể quản lý các sản phẩm (xem, sửa, thêm, xóa sản phẩm).

   1. Mua hàng

Mô tả quá trình một khách hàng (là thành viên hoặc không là thành viên) tiến hành mua hàng trên website. Khách hàng xem thông tin sản phẩm, lựa chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng (loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng), xem giỏ hàng, lựa chọn hình thức thanh toán, tiến hành thanh toán để đặt hàng (hủy bỏ mua hàng).

   1. Xử lý đơn hàng

Mô tả quá trình người quản lý và nhân viên xử lý các đơn hàng. Người quản lý xem thông tin đơn hàng, tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng sau đó giao cho nhân viên. Nhân viên sau khi được giao sẽ xem thông tin đơn hàng và tiến hành xử lý đơn hàng sau cùng sẽ báo cáo kết quả.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code đồ án website bán hàng php laravel có báo cáo”