Code quản lý siêu thị viết bằng c# có database

Code quản lý siêu thị viết bằng c# có database. Đây là đồ án hay cho các bạn đang học môn lập trình c# tham khảo làm đồ án tốt nghiệp.

Mô tả chi tiết

Code quản lý siêu thị viết bằng c# có database

Code quản lý siêu thị viết bằng c# có database

Code quản lý siêu thị viết bằng c# có những chức năng sau:

Xây dựng phần mềm bán hàng cho siêu thị
Xây dựng CSDL hàng hóa, nhân viên, khách hàng, hóa đơn,…
Xây dựng module nhập hàng mới
Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng
Xây dựng module quản lý hàng hóa
Xây dựng module bán hàng
Xây dựng module bán hàng
Xây dựng module Quản lý nhân viên bán hàng
Xây dựng module Tạo hóa đơn
Xây dựng module thống kê hàng hóa trong kho, lưu lượng nhập bán
Xây dựng module Đăng nhập
Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh
Chạy kiểm thử phần mềm kết quả

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code quản lý siêu thị viết bằng c# có database”