Code phần mềm quản lý quán cafe c# có database

Code phần mềm quản lý quán cafe c# có database. Các bạn tải code về tham khảo làm đồ án môn lập trình c#. Download source code tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Code phần mềm quản lý lý quán cafe c# có database

Code phần mềm quản lý lý quán cafe c# có database

Code phần mềm quản lý lý quán cafe c# có database

Code phần mềm quản lý lý quán cafe c# có database

Code phần mềm quản lý lý quán cafe c# có database có những tính năng sau:

  1. Quản lý hóa đơn bán hàng
  2. Quản lý danh mục bán hàng
  3. Báo cáo thông kê bán hàng
  4. Quản lý thông tin liên hệ
  5. Quản lý tài khoản người dùng

….

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Code phần mềm quản lý quán cafe c# có database”