code App quản lý bán hàng java android có báo cáo

code App quản lý bán hàng java android có báo cáo. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án MÔN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID.

Mô tả chi tiết

code App quản lý bán hàng java android có báo cáo

code App quản lý bán hàng java android có báo cáo

code App quản lý bán hàng java android có báo cáo

code App quản lý bán hàng java android có báo cáo

code App quản lý bán hàng java android có những chức năng sau:

  1.         Màn hình 1: SplashScreen – Màn hình chào mừng
    1. Màn hình 2: Màn hình chính

    Màn hình chính hiển thị các hình ảnh quảng cáo ở trên, bên dưới là các Tab (Sản phẩm mới nhất, Sản phẩm nổi bật). Trên thanh Toolbar có nút hiển thị Menu chính bên trái và nút Giỏ hàng bên phải.

    1. Màn hình 3: Màn hình hiển thị sản phẩm Điện thoại

    Khách hàng có thể chọn sản phẩm cần mua ở Listview bên dưới, trên thanh Toolbar có công cụ để tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm. Đặc biệt sản phẩm sẽ được hiển thị thêm khi khách hàng cuộn danh sách xuống phía dưới.

  2. Màn hình 4: Màn hình hiển thị sản phẩm Laptop

……

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “code App quản lý bán hàng java android có báo cáo”