Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần . Là một website hoàn thiện của một website bán hàng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn php. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Source code website quản lý bán sách php cài đặt như sau:

  • import data
  • Cấu hình trang: includes\connect.php
  • Các bạn vào data xem user và pas quản lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần”