Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần . Là một website hoàn thiện của một website bán hàng rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn php. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Source code website quản lý bán sách php cài đặt như sau:

  • import data
  • Cấu hình trang: includes\connect.php
  • Các bạn vào data xem user và pas quản lý

1 review for Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

  1. 5 trên 5

    :

    Chia sẻ source code website quản lý bán sách php thuần

Thêm đánh giá