Chia sẻ source code website bán hoa online php thuần full database

Chia sẻ source code website bán hoa online php thuần full database. Với đầy đủ tính năng hoàn thiện rất tốt cho các bạn tham khảo làm đồ án môn php. Download source code php tại 123code.vn.

 

Mô tả chi tiết

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần 123code.vn

source code website bán hoa online php thuần cài đặt như sau:

  • Import database
  • models/config.php cấu hình trang
  • Các bạn vào data xem user và pass để vào quản trị

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code website bán hoa online php thuần full database”