Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

3.33 trên 5 dựa trên 3 bình chọn của khách hàng
(3 đánh giá của khách)

Source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo .Đây là source code môn hệ thống thông tin quản lý hay cho các bạn tham khảo. Các bạn tải code tham khảo nhé

 

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh  source code quản lý tour du lịch asp.net :

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

Source code quản lý tour du lịch asp.net có nội dung báo cáo như sau:

LỜI MỞ ĐẦU.. 2

LỜI CẢM ƠN.. 3

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU.. 4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1

1.1. Đặt vấn đề. 1

1.2. Đặc tả yêu cầu bài toán. 1

1.3. Yêu cầu đối với sản phẩm.. 2

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 3

2.1. Các tác nhân của hệ thống. 3

2.2. Các chức năng của hệ thống. 3

2.3. Biểu đồ usecase. 5

2.3.1. Biểu đồ use case chính. 5

2.3.2. Biểu đồ use case khách hàng. 6

2.3.3. Biểu đồ use case đăng nhập. 6

2.3.4. Biểu đồ use case đăng ký thành viên. 7

2.3.5. Biểu đồ use case tìm kiếm.. 8

2.3.6. Biểu đồ use case bình luận. 8

2.3.7. Biểu đồ Use case đặt tour 9

2.3.8. Biểu đồ use case quản lý bài viết 11

2.3.9. Biểu đồ use case quản lý danh mục. 13

2.3.10. Biểu đồ use case quản lý khách hàng. 15

2.4. Biểu đồ trình tự. 16

2.4.1. Biểu đồ trình tự “Đăng nhập”. 16

2.4.2. Biểu đồ trình tự “Gửi giải đáp”. 17

2.4.3. Biểu đồ trình tự “Xóa bình luận”. 17

2.4.4. Biểu đồ trình tự “Sửa bài viết”. 19

2.4.5. Biểu đồ trình tự “Thêm bài viết”. 20

2.4.6. Biểu đồ trình tự “Xem bài viết”. 20

2.4.7. Biểu đồ trình tự “Xóa bài viết”. 21

2.5. Biểu đồ cộng tác. 22

2.5.1. Biểu đồ cộng tác “Đăng nhập”. 22

2.5.2. Biểu đồ cộng tác “Gửi giải đáp”. 23

2.5.3. Biểu đồ cộng tác “Sửa bài viết”. 24

2.5.4. Biểu đồ cộng tác “Thêm bài viết”. 25

2.5.5. Biểu đồ cộng tác “Xóa bài viết”. 26

2.5.6. Biểu đồ cộng tác “Xem bài viết”. 27

2.6. Biểu đồ lớp. 27

2.6.1. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “Quản lý bài viết”. 27

2.6.2. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “Bình luận”. 28

2.6.3. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “Đăng nhập”. 29

2.6.4. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng “Tìm kiếm”. 29

2.6.5. Biều đồ lớp cho ca sử dụng “Xem bài viết”. 29

2.7. Biểu đồ hoạt động. 30

2.7.1. Đặc tả biểu đồ hoạt động tìm kiếm.. 30

2.7.2. Đặc tả biểu đồ hoạt động sửa bài viết 32

2.7.3. Đặc tả biểu đồ hoạt động xóa bài viết 33

2.7.4. Đặc tả biểu đồ hoạt động thêm bài viết 34

2.8. Biểu đồ triển khai 35

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 36

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu. 36

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 50

 1. 1. Giao diện trang quản lý admin. 50

4.2. Giao diện trang người dùng. 51

KẾT LUẬN   52

Một số source code asp.net gần giống bạn có thể tham khảo thêm:

Source code website quản lý tourist du lịch ASP.NET MVC full code

 

 

 

 

3 reviews for Chia sẻ source code quản lý tour du lịch asp.net có báo cáo kèm theo

 1. 3 trên 5

  (xác minh chủ tài khoản):

  sao chạy ko dc anh ơi nó cứ báo lỗi login failed user ‘sa’

 2. 3 trên 5

  (xác minh chủ tài khoản):

  à anh ơi cho em xin cái pass của cái user sa với

 3. 4 trên 5

  (xác minh chủ tài khoản):

  Cứu emmmmm :(((

Thêm đánh giá