Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo. Đây là code đồ án môn lập trình java hay cho các bạn tham khảo làm đồ án.  Code có những chức năng nghiệp vụ sau quản lý sách, quản lý nhà cung cấp, báo cáo thống kê…

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java:

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

 

Source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có nội dung báo cáo như sau:

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN.. 6

MỞ ĐẦU.. 7

 1. Lý do chọn đề tài: 7
 2. Mục đích: 7
 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu: 7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.. 8

 1. Tổng quan về ngôn ngữ Java. 8
 2. Tổng quan về SQL.. 9
 3. Mô hình 3 lớp(3-Layers): 10

3.1. Mô hình 3 lớp (3-Layers) là gì 10

3.2. Cách tổ chức mô hình trên ứng dụng .NET: 13

3.3. Một số câu kinh nghiệm khi sử dụng: 13

 1. Tổng quan về đề tài 14

CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 15

 1. Bài toán. 15
 2. Mô hình phân rã chức năng. 16
 3. Mô hình luồng dữ liệu ngữ cảnh. 18
 4. Mô hình dữ liệu mức 0. 19
 5. Mô hình dữ liệu mức 1. 20
 6. Chức năng 1.0 – Quản lý nhập sách. 20
 7. Chức năng 2.0 – Cập nhật thông tin. 21
 8. Chức năng 3.0 – Quản lý xuất kho. 21
 9. Chức năng 4.0 – Báo cáo. 22
 10. Chức năng 5.0 – Tìm kiếm.. 22

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 23

 1. Các bảng. 23
 2. Bảng Người Dùng. 23
 3. Bảng sách. 23
 4. Bảng Nhà Cung Cấp. 24
 5. Bảng Gian Hàng. 24
 6. Bảng Phiếu Nhập. 25
 7. Bảng Chi Tiết Phiếu Nhập (CTPN). 25
 8. Bảng Hóa Đơn. 26
 9. Bảng Chi Tiết Hóa Đơn (CTHĐ). 26
 10. Sơ đồ Diagram.. 27

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM… 28

 1. Thiết kế các form chức năng. 28
 2. Chức năng đăng nhập. 28
 3. Chức năng quản lý nhà cung cấp. 28
 4. Chức năng quản lý danh mục. 28
 5. Chức năng quản lý sách. 28
 6. Chức năng quản lý nhập. 28
 7. Chức năng quản lý xuất 28
 8. Chức năng thống kê. 28
 9. Giao diện phần mềm.. 29
 10. Form đăng nhập. 29
 11. Form hệ thống. 30
 12. Form Nhà cung cấp. 30
 13. Form Đổi Mật Khẩu. 31
 14. Form Danh Mục Sách. 32
 15. Form Sách. 33
 16. Form Quản Lý Nhập. 34
 17. Form Quản Lý Xuất 35

Form Báo Cáo  36

Một số source code java gần giống bạn có thể tham khảo ở đây:

Chia sẻ source code quản lý cửa hàng sách java có báo cáo

Source code đề tài quản lý đồ án java có báo cáo kèm theo

1 review for Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java có báo cáo

 1. 5 trên 5

  :

  Chia sẻ source code quản lý cửa hàng kinh doanh sách java

Thêm đánh giá