Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo. Đây là source code báo cáo môn lập trình cơ sở dữ liệu hay cho các bạn tham khảo. Có các chức năng nghiệp vụ như quản lý nhập thuốc, quản lý bán thuốc ….

 

 

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Một số hình ảnh source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# :

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo

Nội dung báo cáo source code phần mềm quản lý quầy thuốc c#:

LỜI CẢM ƠN.. ii

LỜI GIỚI THIỆU.. iii

MỤC LỤC.. v

DANH MỤC HÌNH.. vii

DANH MỤC BẢNG.. viii

DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CHỮ VIẾT TẮT. ix

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ PHẦN MỀM… 1

1.1. Lập kế hoạch phạm vi dự án. 1

1.2. Lập bảng ước lượng thời gian công việc. 2

1.3. Lập bảng hoạt động công việc. 2

1.4. Mô tả chi tiết phần mềm.. 4

1.4.1. Mô tả nghiệp vụ. 4

1.4.2. Chức năng. 4

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 5

2.1. Yêu cầu kỹ thuật của dự án. 5

2.2. Vẽ biểu đồ use case để xác định các chức năng của dự án. 5

2.2.1. Sơ đồ tổng quát 5

2.2.2. Use case chi tiết 5

2.3. Vẽ các biểu đồ hoạt động cho dự án. 11

2.3.1. Sơ đồ Activity tổng quát tiến trình bán thuốc cho khách hàng. 11

2.3.2. Sơ đồ Activity Đăng nhập. 12

2.3.3. Sơ đồ Activity nhập thuốc. 12

2.3.4. Sơ đồ Activity quản lý danh mục thuốc. 14

2.3.5. Sơ đồ Activity đổi mật khẩu. 15

2.3.6. Sơ đồ Activity Quản lý Nhân viên. 15

2.3.7. Sơ đồ Quản Lý Khách hàng. 16

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 17

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 17

3.1.1. Diagram.. 17

3.1.2. Bảng cơ sở dữ liệu. 18

CHƯƠNG 4. Thiết kế giao diện. 21

4.1. Giao diện dành cho nhân viên. 21

4.1.1. Giao diện Đăng nhập. 24

4.1.2. Giao diện đổi mật khẩu. 24

4.1.3. Giao diện quản lý danh mục thuốc. 25

4.1.4. Giao diện chức năng quản lý thuốc. 27

4.1.5. Giao diện chức năng nhập thuốc. 28

4.1.6. Giao diện chức năng quản lý khách hàng. 29

4.1.7. Giao diện bán thuốc cho khách hàng. 30

4.2. Giao diện dành cho admin. 32

4.2.2. Giao diện chức năng quản lý người dùng. 32

4.2.3. Giao diện báo cáo số lượng thuốc còn tồn trong kho. 33

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 35

5.1. Đánh giá kết quả. 35

5.1.1. Kết quả đạt được. 35

5.1.2. Việc chưa đạt được. 35

5.2. Hướng phát triển. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO   36

Một số source code c# gần giống bạn có thể tham khảo ở đây:

Source code phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo kèm theo

Chia sẻ source code quản lý khách sạn bằng c# có báo cáo kèm theo

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ source code phần mềm quản lý quầy thuốc c# có báo cáo”