Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Đây là đề tài môn lập trình cơ sở dữ liệu rất hay cho các bạn tham khảo làm đồ án. Trong đề tài có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Phần mềm quản lý nhân sự được phát triển có bốn người dùng chính: Ứng viên, nhân viên, Cán bộ nhân sự, lãnh đạo và admin:

 1. Nhân viên
  1. Đăng nhập.
  2. Xem thông tin cá nhân: ca làm việc, lương, …
  3. Chỉnh sửa thông tin cá nhân (những nội dung được cho phép)
  4. Phản hồi
 2. Cán bộ nhân sự
  1. Đăng nhập.
  2. Hợp đồng nhân sự
  3. Đào tạo
  4. Tuyển dụng
  5. Phân quyền
  6. Nhân sự
  7. Phòng ban
 • Lãnh đạo
  1. Đăng nhập.
  2. Giải quyết nghỉ việc
  3. Phúc lợi
  4. Kế hoạch nguồn lực
  5. Kế hoạch tiền lương
  6. Quản lý công tác phí
  7. Đánh giá
  8. Xem thông tin phòng ban
 1. Admin
  1. Đăng nhập.
  2. Phân quyền hệ thống.
  3. Backup/ Restore

Một số hình ảnh file báo cáo và demo phần mềm:

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo thêm:

share code quản lý nhân sự tiền lương c# kết nối sql full chức năng

Đồ án cuối kỳ quản lý nhân sự viết bằng c# có báo cáo siêu hay

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chia sẻ đề tài phần mềm quản lý nhân sự code c# full chức năng có báo cáo”