Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo. 123code.vn,

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC - tiểu luận

Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận

Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC - tiểu luận

Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận

Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận:

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. 2

LỜI CẢM ƠN.. 3

LỜI NÓI ĐẦU.. 4

MỤC LỤC.. 4

DANH MỤC HÌNH.. 4

DANH MỤC BẢNG.. 5

PHẦN MỞ ĐẦU.. 6

 1. Đặt vấn đề. 6
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 6

2.1      Mục tiêu. 6

2.2      Nhiệm vụ. 6

 1. Phương pháp nghiên cứu. 6
 2. Bố cục của báo cáo. 7

PHẦN NỘI DUNG.. 7

CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.. 7

 1. SPRING BOOT.. 7

1.1      Những kiến thức cần chuẩn bị 7

1.2      Giới thiệu về Spring boot [3]. 8

1.3      Ưu điểm của Spring boot. 9

 1. REACT JS [4]. 10

2.1      Đặt vấn đề. 10

2.2      Giới thiệu ReactJs. 10

2.2.1      Virtual Dom… 10

2.2.2      JSX.. 11

2.2.3      Component. 12

2.2.4      Props và State. 12

2.3      Kết luận. 12

 1. RESTFUL API. 12

3.1      Giới thiệu. 12

3.2      Restful, Restful API là gì [5]. 13

3.3      Kiến trúc của Rest [6]. 13

3.4      Ưu điểm… 14

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.. 14

 1. Khảo sát nghiệp vụ. 14
 2. Xác định yêu cầu. 16

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRANG WEB.. 21

 1. Lược đồ lớp. 21
 2. Lược đồ Sequence. 22
 3. Thiết kế CSDL.. 32
 4. Thiêt kế giao diện. 34

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ… 37

 1. Cài Đặt. 37
 2. Kiểm Thử.. 38

PHẦN KẾT LUẬN.. 39

 1. Kết quả đạt được và hướng phát triển. 39
 2. Hạn chế. 39
 3. Hướng phát triển. 39

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 39

 

1 review for Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận

 1. 5 trên 5

  :

  Báo cáo và code website tìm việc làm SPRING MVC – tiểu luận

Thêm đánh giá