Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC. Đây là đồ án tốt nghiệp rất hay cho các bạn tham khảo . 123code.vn.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET - MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET - MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET - MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC

Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC:

MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI1 

1.1Giới thiệu đề tài và mô tả đề tài.1 

1.1.1Giới thiệu đề tài1 

1.1.2Mô tả đề tài1 

1.2Khảo sát các ứng dụng liên quan2 

1.3Kết quả mong muốn đạt được4 

1.3.1Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu4 

1.3.1.1Đối tượng:4 

1.3.1.2Mục tiêu nghiên cứu:4 

1.3.1.3Mục tiêu đề tài5 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT6 

2.1  Giới thiệu ngôn ngữ ASP.NET mô hình MVC 5 (Model – View- Controller)6 

2.1.1 Sơ lược về ASP.NET6 

2.1.2Lịch sử phát triển (nguồn gốc) của Asp.Net MVC7 

2.1.3Kiến trúc của MVC 58 

2.1.4Sự khác biệt giữa ASP.NET Webform và ASP.NET MVC9 

2.1.5Ưu điểm và nhược điểm10 

2.2Các công nghệ sử dụng10   

2.2.1Ngôn ngữ HTML 511 

2.2.2Ngôn ngữ CSS312 

2.2.3Ngôn ngữ Jquery13 

2.2.4Google Font14 

2.2.5Ngôn ngữ Ajax15 

2.2.6Site Map16 

2.2.7Seo website16 

2.2.8Giới thiệu Bootstrap18 

2.2.9Facebook API & Google API19 

2.3Môi trường sử dụng để phát triển website21 

2.4Tính thực tiển của ứng dụng22 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG23 

3.1Phân tích yêu cầu đề tài.23 

3.1.1Đối với khách hàng truy cập website.23 

3.1.2Đối với người quản trị  website25 

3.2Thiết kế Database theo yêu cầu của đề tài.28 

3.2.1Các mô hình thiết kế dữ liệu28 

3.2.1.1Mô hình tổng thể website ShopThoiTrang28 

3.2.1.2Mô hình ERD29 

3.2.1.3Mô hình BFD30 

3.2.1.4Mô hình ngữ cảnh31 

3.2.1.5Mô hình DFD31 

3.2.1.5.1Mô hình DFD mức 031 

3.2.1.5.2Mô hình DFD mức 132 

3.2.2Các sơ đồ thiết kế Database33 

3.2.2.1Sơ đồ FlowChart của WebThoiTrang33 

3.2.2.2Sơ đồ Use case website ShopThoiTrang34 

3.2.3Mô hình CSDL trên SQL server 201435 

3.2.4 Xác định các kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính của từng bảng36 

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC46 

4.1Giao diện chức năng và công nghệ thực hiện46 

4.1.1Giao diện trang người dùng46 

4.1.2Giao diện trang quản trị (Giao diện quản lý hệ thống Admin)57 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN64 

5.1Kết quả nhận được64 

5.1.1Những điểm làm được64 

5.1.2Những điểm chưa làm được64 

5.2Hướng phát triển65 

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO66 

 

1 review for Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET – MVC

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo và code website thương mại điện tử ASP.NET

Thêm đánh giá