Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp. Đây là code đồ án tốt nghiệp suwe dụng ngôn ngữ lập trình asp.net rất tốt cho các bạn tham khảo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET - MVC cực đẹp 1

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp 1

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET - MVC cực đẹp 1

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp 1

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET - MVC cực đẹp 1

Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp 1

Code website bán hàng ASP.NET – MVC có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………………2
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU BÁN HÀNG TRÊN MẠNG…………………………………3
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN TRANG
SỨC…………………………………………………………………………………………………….7
I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG. ………………………………………………………………7
II. Biểu đồ phân cấp chức năng. ………………………………………………………..9
III. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU. ……………………………………………………10
IV. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………..15
CHƯƠNG III. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ .NET MVC. ……………………………..23
I. MVC là gì?…………………………………………………………………………………23
II. Các thành phần MVC ………………………………………………………………..23
III. ASP.NET MVC………………………………………………………………………..24
CHƯƠNG IV. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER……………….26
I. Giới thiệu về SQL……………………………………………………………………..26
II. Những tính năng mới trong SQL Server 2008 ……………………………….27
CHƯƠNG V. XÂY DỰNG WEBSITE BÁN TRANG SỨC………………………28
I. THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE. ………………………………………………28
II. THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRANG QUẢN TRỊ. ……………………………..33
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………..37
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………..38

1 review for Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo và code website bán hàng ASP.NET – MVC cực đẹp

Thêm đánh giá