Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo. Đây là code báo cáo tốt nghiệp hay cho các bạn tham khảo. Các bạn tải code về tham khảo nhé.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

Web cổng thông tin trường học php laravel có nội dung báo cáo như sau:

LỜI MỞ ĐẦU– 1

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN– 2

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN– 3

MỤC LỤC– 4

1.1 Tổ chức hành chính, nhân sự. 8

1.2 Hoạt động chuyên ngành và môi trường làm việc. 8

1.2.1  Hoạt đông chuyên ngành. 8

1.2.2 Môi trường làm việc. 9

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN– 10

2.1 Khái niệm về Website. 10

2.2 Đặt vấn đề. 10

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU– 11

3.1 Tổng quan. 11

3.2 Cơ sở lý thuyết 11

3.2.1 Khái niệm dữ liệu và cơ sở dữ liệu. 11

3.2.2 Các mức biểu diển một cơ sở dữ liệu. 12

3.2.3 Mô hình phân rã chức năng (Bussiness Function Diagram_BFD) 12

3.2.3.1 Giới thiệu mô hình phân rã chức năng. 12

3.2.3.2 Các thành phần của mô hình phân rã chức năng. 13

3.2.3.3 Các bước xây dựng mô hình phân rã chức năng. 13

3.2.4 Mô hình luồng dữ liệu. 13

3.2.4.1 Giới thiệu mô hình luồng dữ liệu. 13

3.2.4.2 Các thành phần của mô hình luồng dữ liệu. 14

3.2.4.3 Các bước xây dựng mô hình luồng dữ liệu. 15

3.2.5 Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationshop Diagram_ERD) 15

3.2.5.1 Giới thiệu mô hình thực thể kết hợp. 15

3.2.5.2 Các thành phần của mô hình thực thể kết hợp. 15

3.2.5.3 Các quy tắt chuẩn hóa. 17

3.2.5.4 Các bước xây dựng mô hình thực thể kết hợp. 17

3.2.6 Mô hình quan hệ (Relational Data Model_RDM) 17

3.2.6.1 Giới thiệu mô hình quan hệ. 17

3.2.6.2 Các thành phần trong mô hình quan hệ. 17

3.2.6.3 Các quy tắt chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ. 18

3.3 Lý thuyết về công nghệ được sử dụng trong phần mềm.. 18

3.3.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.. 18

3.3.2 Laravel 18

3.3.2.1 Giới thiệu PHP. 18

3.3.2.2 Giới thiệu laravel 19

3.3.2.2 Ưu điểm của laravel 20

3.3.2.3 Nhược điểm của Laravel 21

3.3.2.4 Mô hình Model View Controller (MVC) 22

3.3.2.5 Cấu trúc thư mục Laravel 23

3.3.2.6 Route. 24

3.3.2.7 Controller 26

3.3.2.8 View.. 27

3.3.2.8 Blade template. 27

3.3.2.9 Database. 29

3.4 Phân tích yêu cầu. 31

3.4.1 Mô tả yêu cầu. 31

3.4.2 Các thông tin đầu vào. 31

3.4.3 Các thông tin đầu ra. 31

3.4.4 Các yêu cầu trang quản lý. 31

3.5 Xây dựng mô hình phân rã chức năng. 31

3.5.1 Quản lý Posts. 31

3.5.2 Quản lý Pages. 32

3.5.3 Quản lý Option. 32

3.5.4 Quản lý User 32

3.5.5 Quản lý Category. 32

3.5.6 Quản lý Menu. 33

3.5.7 Quản lý Slides. 33

3.5.8 Thống kê. 33

3.5.9 Mô hình phân rã chức năng tổng hợp. 34

3.6 Xây dựng mô hình thực thể kết hợp. 35

3.7 Xây dựng mô hình quan hệ (RDM) 35

3.8 Xây dựng các bảng. 35

CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG VÀ GIẢI THUẬT– 38

4.1 Các chức năng trang quản lý. 38

4.2 Giải thuật trang quản lý. 39

4.2.1 Đăng nhập hệ thống. 39

4.2.2 Thêm người dùng. 40

4.2.3 Thay đổi thông tin người dùng. 40

4.2.4 Danh sách người dùng. 41

4.2.6 Danh sách bài viết 41

Hình 4.5: Danh sách bài viết 41

4.2.7 Thêm bài viết 42

4.2.8 Danh sách và thêm loại tin. 42

4.2.9 Danh sách trang. 43

4.2.10 Thêm trang. 43

4.2.11 File Manager (Quản lý ảnh) 44

Hình 4.10: Quản lý ảnh. 44

4.2.12 Thêm và chỉnh sửa menu. 44

4.2.13 Danh sách slide. 45

4.2.14 Thêm slide. 45

4.2.15 Sửa Cài đặt 46

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN WEBSITE  47

1 review for Báo cáo tốt nghiệp web cổng thông tin trường học php laravel full báo cáo

  1. 5 trên 5

    :

    Code hay cho các bạn đang tìm hiều về php – laravel tham khảo

Thêm đánh giá