Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET. Đây là đồ án hay cho các bạn tham khảo làm đồ án tốt nghiệp sử dụng asp.net

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET có những chức năng sau:

2.1        Giao diện người dùng Đăng nhập. 8

2.2        Giao diện  đăng ký thành viên. 8

2.3        Giao diện xem và sửa thông tin cá nhân. 9

2.4        Giao diện trang chủ. 9

2.5        Giao diện chi tiết phòng và Đặt phòng. 10

2.6        Giao diện danh sách phòng theo tỉnh. 10

2.7        Giao diện danh sách các khách sạn. 11

2.8        Giao diện danh sách phòng mới them.. 11

2.9        Giao diện danh sách phòng đã thuê. 11

2.10     Giao diện Đăng nhập trang admin. 12

2.11     Giao diện danh sách khách sạn. 13

2.12     Giao diện danh thêm khách sạn. 13

2.13     Giao diện danh sách phòng. 14

2.14     Giao diện sửa phòng. 15

2.15     Giao diện danh sách đặt phòng. 16

2.16     Giao diện sửa lịch đặt phòng. 16

2.17     Code Booking Lớp DTO.. 17

2.18     Code Class DataProvider 17

2.19     Code Class HotelService. 18

2.20     Code Class HotelService. 19

2.21     Code Class QuanLyPhong.aspx.cs. 20

1 review for Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến ASP.NET

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo kèm source code website quản lý khách sạn

Thêm đánh giá