Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần. Với đầy đủ tính năng của một website bán hàng rất tốt cho các bạn đang học php tham khảo. Download source code php tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần

Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php có nội dung báo cáo như sau:

LỜI MỞ ĐẦU.. I

  1. Cơ sở dữ liệu: 1

1.1.  Diagram: 1

1.3.  Dữ liệu bảng dathang. 1

1.4.  Dữ liệu bảng HoaDon. 2

1.5.  Dữ liệu bảng KhanhHang. 2

1.6.  Dữ liệu bảng Loaisp. 3

1.7.  Dữ liệu bảng SanPham.. 3

1.8.  Dữ liệu bảng TheLoai 4

1.9.  Dữ liệu bảng TinTuc. 4

  1. Giao Diện và chức năng. 5

2.1.  Trang chủ. 5

2.2.  Tùy chọn khuyễn mãi đặt biệt 5

Chức năng: Giỏ hàng, Phân trang, nhãn ( new, hết hàng) 5

Tùy chọn Amply & Đầu đĩa. 6

2.3.  Tùy chọn Loa. 6

2.4.  Footer 6

2.5.  Trang đăng nhập (Admin) 7

2.6.  Trang  danh sách  sản phẩm.. 7

Chức năng: Thêm sản phẩm mới , xóa , sửa danh sách các sản phẩm đã có. 7

2.7.  Danh sach Khach Hang. 8

2.8.  Danh sách tài khoản. 8

2.9.  Chi tiết giỏ hàng. 9

2.10. Thông tin đặt hàng. 9

  1. Kết luận. 10

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Báo cáo kèm source code website bán hàng điện tử php thuần”