Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database. Với nhiều from chức năng rất hay cho các bạn đang học c# tham khảo làm đồ án. Download source code c# tại 123code.vn

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

source code quản lý doanh thu c# có nội dung báo cáo như sau:

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. 1

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ THU THẬP YÊU CẦU.. 2

 1. Giới thiệu chung. 2
 2. Thông tin nhóm.. 2
 3. Các biên bản họp nhóm.. 2
 4. Khảo sát hiện trạng. 10
 5. Mô tả bài toán. 10
 6. Các chức năng. 10
 7. Xác lập yêu cầu. 11

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 17

 1. Yêu cầu của hệ thống. 17
 2. Yêu cầu chung của hệ thống. 17
 3. Mô hình use case. 19
 4. Mô hình tổng quát 19
 5. Tổng quát Use Case. 20

III. Mô hình class. 24

 1. Mô hình sequence diagram.. 25
 2. Mô hình đăng nhập. 25
 3. Mô hình nhân viên. 25
 4. Mô hình quản trị viên. 26
 5. Mô hình activity. 27
 6. Mô hình đăng nhập. 27
 7. Mô hình nhập hóa đơn. 27
 8. Mô hình in hóa đơn. 28

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 29

 1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.. 29
 2. Mô tả các bản dữ liệu. 29
 3. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 34
 4. Form đăng nhập. 34
 5. Giao diện chính. 34
 6. Quản lý nhân sự. 35
 7. Quản lý khách hàng. 35
 8. Quản lý nhà cung cấp. 36
 9. Quản lý sản phẩm.. 36
 10. Hóa đơn bán. 37
 11. Hóa đơn bán chi tiết. 37
 12. Hóa đơn nhập. 38
 13. Hóa đơn nhập chi tiết. 39
 14. Tìm kiếm. 39
 15. Tìm kiếm hàng hóa. 40
 16. Tìm kiếm hóa đơn nhập. 41
 17. Danh mục báo cáo. 41
 18. Danh mục nhà cung cấp. 42
 19. Báo cáo nhà cung cấp. 42
 20. Báo cáo khách hàng. 43
 21. Báo cáo chi tiết. 43

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 42

KẾT LUẬN.. 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 44

1 review for Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c# full database

 1. 5 trên 5

  :

  Báo cáo kèm source code quản lý doanh thu c#

Thêm đánh giá