Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

5 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
(1 đánh giá của khách)

Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#. Đây là code hay cho các bạn tham khảo làm đồ án môn lập trình c#.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook
Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c# có nội dung sau

Chương 1: Tổng Quan. 5

1.1 Hướng nghiên cứu. 5

Chương 2: Nội dung. 5

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 5

2.2 Thiết kế Giao diện. 6

2.2.1         Giao diện đăng kí 6

2.2.2 Giao diện đăng nhập. 6

2.2.3 Giao diện Main. 7

2.2.4 Giao diện tra cứu điểm thi 8

2.2.5 Giao diện thống kê điểm chuẩn. 8

2.2.6 Giao diện thống kê điểm sàn. 9

2.2.7 Giao diện quản lý. 9

2.2.7.1 Giao diện quản lý Thí sinh. 10

2.2.7.2 Giao diện quản lý Điểm thi 10

2.2.7.3 Giao diện quản lý Điểm sàn. 11

2.2.7.4 Giao diện quản lý Tài khoản. 11

2.3 Usecase Digram.. 12

2.4 Đặc tả chức năng. 12

Chương 3: Kết luận. 13

3.1 Kết quả đạt được. 13

3.2 Đề xuất cải tiến và hướng phát triển tiếp theo   13

1 review for Báo cáo cuối kỳ và code quản lý và tra cứu điểm thi đại học c#

  1. 5 trên 5

    :

    Báo cáo cuối kỳ

Thêm đánh giá