Full code phần mềm quản lý và thi trắc nghiệm C# + báo cáo