Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đây là đồ án môn công nghệ .NET hay cho các bạn tham khảo. Trong đồ án có đầy đủ code và file báo cáo.

Mô tả chi tiết

Các bạn thấy code hay hãy chia sẻ Facebook ủng hộ 123code.vn nhé 🙂 : Share on Facebook

Đây là đồ án môn công nghệ .NET với đồ án quản lý bán hàng quần áo code c#. Phần mềm có những chức năng chính nh sau: quản lý thông tin sản phẩm, quản lý hóa đơn, quản lý chi tiết hóa đơn, quản lý nhân viên, quản lý doanh thu, báo cáo thống kê ….

Đồ án quản lý bán hàng c#, code quản lý bán hàng c#, quản lý bán hàng c# sql

Một số hình ảnh phần mềm quản lý bán hàng quần áo và file báo cáo:

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo`

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo

Một số source code c# khác bạn có thể tham khảo:

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm quản lý bán hàng c# có báo cáo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồ án quản lý bán hàng quần áo code c# có báo cáo”